Edukativni seminar – Mart 2015, Hotel Palas, Petrovac

Edukativni seminar, zaštita ,rak masline i orezivanje
Gost: Stanislav Štambuk, Savjetodavna služba Split
Redakcija časopisa Maslina,Hrvatska