O nama

Postoji duga tradicija bavljenja maslinarstvom na teritoriji Opštine Budva o tome govore stoljetna stabla maslina a posebno ona u Ivanovićima “ Velja maslina “ koja je stara preko 2000 godina. Proizvodnja maslina I maslinovog ulja je vjekovima bila jedna od glavnih poljoprivrednih aktivnosti koja je lokalnom stanovništvu obezbjedjivala sredstva za život . O tome kako se nekad radilo svjedoče dosta starih mlinova koji su okretani ručno ili uz pomoć stoke , koji sada mogu biti muzejski eksponati.
Dolaskom turizma šesdesetih godina u priličnoj mjeri je napusteno maslinarstvo u našim krajevima , da bi se zadnjih dvadeset –trideset godina opet počelo vraćati tom svetom drvetu – maslini.

“ Maslina je kao majka , kad god joj se vratiš – ona te prihvati.” Koliko mi damo maslini I ona će nama.

Udruženje maslinara “ Maslinada “ – Budva je nevladina I neprofitna organizacija osnovana 2000. Godine. Udruženje je neprofitno I nepartijsko , bazirano na članstvu maslinara I prijatelja maslinarstva sa teritorije Opštine Budva. Momentalno Udruzenje ima 130 članova . Oni prilažu godišnju članarinu od 10 eura , koja je jedan od izvora za rad Udruženja .
Upravljački tim Udruženja radi na volonterskoj osnovi .
Moto Udruženja je “ Mi promovišemo maslinarstvo I podržavamo njegov razvoj na teritoriji Opštine Budva” . Ovaj moto se ostvaruje preko aktivnosti sadjenja novih masina – Udruženje svake godine obezbjeđuje maslinove rasade za sađenje .
Dosad je pomoću Udruženja posađeno oko 5.800 maslina na teritoriji Opštine Budva. Ove sadnice su se obezbjedile sa podrškom Opštine Budva , Instituta za suptropske kulture iz Bara , Ministarstva poljoprivrede , Komercijalne banke AD Budva , Morskog Dobra I Turističke Organizacije Budva.
Uloga Maslinarskog društva je podsticanje , pružanje podrške I učesće u obnovi I razvoju maslinarstva na teritoriji Opštine Budva. Društvo obezbjeđuje pomoć u tehničkom I savjetodavnom smislu , edukaciju I informisanost maslinara.
Udruženje se bori ( metodima javnog govorenja , lobiranja , inicijativama I slično) protiv sječe I devastacije maslinovih zasada ne samo u Opštini Budva već u čitavoj zemlji .
Udruženje održava dobre odnose I partnerstvo sa drugim udruženjima maslinara iz Bara , Boke I Ulcinja , kao I sa drugim nevladinim organizacijama I Ministarstvom poljoprivrede I ruralnog razvoja Crne Gore .