Galerija

Maslinjak – Ivanovići

Krašćenje maslina

Edukativni seminar – Hotel Palas – 2015