Radovi u maslinjaku

Podmladjivanje starih maslina

Podmladjivanje je najjača mjera za prisilan rod stable po onoj staroj
"Ko maslinu kopa moli da mu rodi, ko maslinu djubri čeka da mu rodi, ko maslinu siječe sili je da rodi “.
Cilj obnove starih maslina je stvaranje novog I rodnog stable.Maslina je biljka koja se može obnavljati bezbroj puta. Podmladjuju se stable I krošnja se smanjuje kako bi se olakšala berba, rezidba,zaštita I druge agrotehničke mjere. Maslina se obnavlja I nakon požara, grada.kad je zaražena rakom.
Mjere podmladjivanja zavise od više faktora :

– Istrošenost I starost stabla
– Broj, debljina I položaj glavnih grana.
– Visina stabla
– Mjesto račvanja glavnih grana
– Tlo I položaj
– Gustoća stable
Sve rane koje su nastale nakon rezidbe treba obavezno premazati sa voćarskim voskom ili gusta smjesa na bazi bakra ( plavi kamen , bordoška čorba ). .

Nabavka I sadjenje maslina

– Sadjenje treba obaviti sa zdravim I dobro razvijenim sadnicama I nabavljen od ovlašćenog proizvodjača koji ima deklarisan sadni material.
– Najpogodnija je sadnica starosti od 12 mjeseci do 2 godine. Kod samog sadjenja treba iskopati rupu – Metar puta metar , dubina 80 .Prilikom sadjenja najprije 2/3 zemlje treba vratiti u rupu za sadjenje. Zatim položiti sadnicu , ukloniti plastičnu vrećicu I dodati stajsko djubrivo ali pazite, nekih 25-30 cm daleko od sdnice u krugu oko nje , da djubrivo ne dodje u dodir sa sadnicom.
– Kad se sadnica posadi poželjno je da bude posadjena kako je bila I u kontejneru , a ne dublje.
– Uz sadnicu treba postaviti jadan kolac I privezati maslinu.

– DJUBRENJE

DJubrenje maslina je važna agrottehnička mjera kojom :

– Poboljšavamo vitalnost stable
– Povećavamo količinu I kvalitet roda
– Smanjujemo alternativnu rodnost

Ako tokom jesenskog razdoblja nije obavljeno osnovno djubrenje mineralnim djubrivima , tokom druge dekade januara može se obaviti djubrenje sa mineralnim djubrivom NPK 15:15:15 a takodje sa nekim od organskih djubriva. Postoji u trgovinama I organsko djubrivo za masline u granulama I po cijeni je približno kao NPK .

ZAŠTITA MASLINE

– Tokom Januara trebalo bi sprovest mjere zaštite protiv štetočina u prvom redu protiv štitastih uši (maslinova medića) štetočina koji maslinu , crpi ,siše.Štete su posebno izražene pojavom gljive čadjavice, kao posledica napada medića.
– Prskanje treba uraditi sa crvenim, plavim ili bijelim uljem.
Podmladjivanje maslina
Sadjenje maslina
Rezidba
DJubrenje
Zaštita

Zašto podmladjivati masline ? Kao prvo podmladjeno stablo daje veći rod I kvalitetnije ulje zatim maslina se lakše I brže bere , olakšana je rezidba I zaštita od bolesti I štetočina I takvo stablo lakše podnosi sušno razdoblje.

U Februaru se mogu podmladjivati stara stabla maslina . Česte greške pri podmladjivanju:

- Ostavljaju se truli djelovi guke iz kojih zatim izbijaju izdanci
- Izdanak se otavlja previsoko na panju
- Odabrani izdanak nema jaki korijen(žilu )
- Ostavlja se preveliki broj izdanaka za budući grm ili stablo.

Rezidba
Kod rezidbe treba ukloniti sve suve I bolesne grančice, izrodjene grančice , ukloniti vodopije I prorijediti krošnju. Kod rezidbe stabala koja su zaražena rakom treba posebno paziti da se poslije svakog stable makaze I šegac dezinfikovati u alkoholu da se ne bi širila zaraza na druga nezaražena stable. Režu sei mlada stable radi formiranja krošnje.

Tri pravila rezidbe:
-Rod je rezultat ravnoteže hrane izmedju minerala koje drvo prima preko korijena I ugljohidrata koje stvara lišće.
Maslina stvara cvijet samo na grančici rodjenoj prethodne godine.Grana koja ne cvjeta ( izostanak početne cvatnje ) neće cvjetati nikada.
-Kako se osnovna grana produžuje I razgranjuje , tako se I pojava cvijeta polako udaljuje od nje.

DJubrenje

U drugoj polovini Februara maslini se dodaju azotna djubriva Urea ili KAN. Za dobro razvijeno stablo dodaje se do 1,2 kg Uree. Ako se prinjenjuje KAN , on se dodaje u duploj količini u odnosu na Ureu dakle 1 do 2 kg po stablu. DJubrivo treba uvijek rasuti oko stabla masline , nikad uz samo deblo.

Zaštita

Prskanje se sprovodi sa mineralnim uljima , najbolje sa crvenim ili plavim uljem koji ujedno djeluju protiv paunova oka. Crveno I plavo ulje imaju insekticidno I fungicidno djelovanje, dakle imaju zaštitu protiv štetočina I bolesti.
Rezidba na rod I oblikovanje krošnje
Zaštita
DJubrenje
Sadjenje
Prstenovanje grana
Proljećna obrada tla

< Rezidba na rod I oblikovanje krošnje
Maslina stvara cvijet na jednogodišnjoj mladici koja je izbila iz dvogodišnje.Grana koja ne cvjeta neće cvjetati nikada.Kako se osnovna grana produžuje I razgranjuje , tako se I pojava cvijeta udaljuje prema vrhu. I još : samo osunčani list stvara hranu . Rez oblikovanja krošnje obavlja se u početku odmah nakon sadjenja I to oko 1 metar visine.U prvim godinama se formira oblik buduće krošnje, osnovne grane….

- Odrezati irrodjene,oštećene I suve grane.
- Odrezati grane koje smetaju jedna drugoj I grane koje se preklapaju.
- Ukloniti izboje iz panja.
- Bujno stablo slabije rezati a kržljavo jače rezati.
U Martu je krajnje vrijeme za sadjenje maslina.
Djubrenje maslina sa Ureom I sa stajskim djubrivom. Prstenovanje grana ( oguliti koru širine grane ili veći ). Svrha prstenovanja je “ prisiliti” odredjenu granu da rodi – to je grana koju planiramo da odrežemo sledeće godine.Kod izbora grana za prstenovanje kora se skida u obliku prstena.Nakon berbe prstenovane grane treba ukloniti. Prstenovanje je prisilna mjera kojoj je glavni cilj povećanje roda a drugi cilj je stvaranje novog rodnog drva I spuštanje krošnje na visinu koja je pogodnija za rad.

Proljećna obrada tla se vrši na dubini do 10 cm jer su korijeni masline prilično plitko. Takva obrada ima za cilj suzbijanje korova I očuvanja vlage u tlu.
Rezidba
Zaštita
DJubrenje
Kalemljenje
Obrada tla

Do kraja aprila treba spaliti grane poslije krašćenja a dobro bi bilo da se naprave mali svežnjići od grana I da se vežu na grane u krošnji Tokom aprila potkornjak se naseli , grane se uklone I spale.

Zaštita

Vec tokom aprila mlade vrhove maslina nagriza jedna štetočina . masliniva pipa – skorovača
Dobar način za suzbijanje I napada pipe je postavljanje oko debla masline ringotrapa – trake na kojem se pipe zaustavljaju. Važno je da grane masline nijesu previše blizu zemlje ili da je dodiruju jer se pipa popne na drvo.

DJubrenje

U mjesecu aprilu se obavlja drugi obrok djubrenja azotnim djubrivimaKAN ili UREA. Kako maslina pred cvetanje I u toku cvetanja troši dosta energije, azot je povoljan u to vrijeme I zato se dodaje KAN u količini od 1/2 kg kod mlade masline do 1 kg za stariju maslinu. Ako se koristi UREA količine treba prepoloviti ( ½ kg za staru a 0,25 kg za mladu maslinu.

Kalemljenje

Svaka maslina se moze kalemiti - ali je potrebna odredjena stručnost za tu aktivnost .

Uništavanje korova

Proljetna obrada tla zaoravanjem motokultivatoron do 10 cm dubine odstranjujemo korov I čuvamo vlažnost tla. Pored toga korišćenjem kosačice za travu je još jedan od načina održavanja tla. Biološki način održavanja tla u maslinjaku svodi se na ispašu ovaca u maslinjaku.
- Zaštita od štetočina
- Cvetanje maslina
- Prihrana maslina
- Obrada tla

Zaštita

Vrlo je važno neposredno prije cvetanja zaštiti maslinu od napada maslinovog moljca , jednog od značajnih štetočina masline. U godini ima 3 generacije: onu koja napada lišce, zatim cvijet I konačno plod.

Prihrana maslina

Tokom maja a posebno početkom maja , neposredno pred cvetanje maslina , treba obaviti folijarnu ishranu maslina preko lista ( azot ) uz dodatak mikroelemenata bora koji je nužan maslini zbog bolje oplodnje, formiranja I rasta sjemenke. Kod primjene azotnih djubriva preko lista, preporučuje se prskati rano ujutro ili naveče a ne tokom toplog I sunčanog dana.

Cvetanje maslina

U mjesecu maju dolazi do cvetanja maslina. Sorta “ žutica je samooprašujuća sorta a dosta sorti je potreban oprašivač, kao na primjer oblica – lećino . U svakom slučaju je bolje imati nekog oprašivača u maslinjaku npr pendolino.

Obrada tla

Tlo u maslinjacima treba redovno održavati redi zaštite od korova. Ukoliko je pogodno zaorati kultivatorom do 10 cm a ako ne onda kosilicom uništiti travu.
- Prihrana
- Zaštita od štetočina
- Održavanje tla u maslinjaku

Poslije formiranja malih plodova treba masline prihraniti folijarno preko lista sa azotom.
Treba paziti da se ne pretjera sa koncetracijom.Dovoljno je 2-3 posto Uree otopiti u void dakle 2- 4 kg na 100 litara vode I prskati po krošnji tokom jutra I naveče a ne preko dana. Tretiranje rastvorom azota I bora osigurava da daleko veći broj plodova ostane na stablu, nego što bi to bilo bez prskanja.

Zaštita od štetočina
Moljac I svdlaš napadaju male plodove masline.U junu se pojavljuje I maslinova pipa koja nagriza I šteti mlade listove masline.Najbolja zaštita od pipe je omotavanje debla masline sundjerastim omotačem tzv. Ringo trap. (Stari maslinari iz našeg primorja su omotavali debla sa vunom I to vrlo efikasno ).
- Navodnjavanje
- Borba protiv štetočina
- Obrada tla
- Folijarno djubrenje
- Zelena rezidba

Navodnjavanje

Ukoliko nemate instalaciju za navodnjavanje “ kap po kap “ onda kantama treba zaliti masline.Zalivanje je posebno potrebno za one tek posadjene masline I to barem 3 puta tokom jula sa oko 20 litara vode. One starije od 5 – 10 godina zalivanje tokom jula dva puta po 60 litara vode.
Stare masline - dva puta po 200 litara vode.
Da bi se sačuvala vlaga u tlu potrebno je odstraniti korov sa motokultivatorom plitko do 10 cm ili Kosačicom pokidati travu.

Borba sa maslinovom muvom

U mjesecu junu a I u mjesecu julu se postavljaju žute lepljive ploce na krošnji masline , posebno na južnoj strani. Ove ploče su samo indicator dali ima I koliko mušica I one ne služe za uništavanje mušica . Kad se pojave 2-3 mušice na ploči treba početi sa tretmanom protiv maslinove mušice I to prskanje insekticidima Decis ili Perfektion a ako se maslina ekološki zaštićuje onda se koriste eko- trapovi koji privlače mušicu I odmah je unište.

Obrada tla

Obrada tla plitko sa motokultivatorom do 10 cm dubine ili kosačicom pokositi travu.

Zelena rezidba

Zelena rezidba je interventna mjera kojom se skidaju izdanci koji izbijaju iz donjeg dijela debla I svi nepotrebni izboji , posebno vodopije.(nepotrebno uzimaju hranu maslini ) Ovakva rezidba je poželjna svake godine.
- Uklanjanje izdanaka
- Priprema terena za novu sadnju maslina
- Navodnjavanje
- Zaštita
- DJubrenje

Uklanjanje izdanaka
Kao u prethodnom mjesecu takodje je dobro ukloniti izdanke I tako rasteretiti maslinu.

Priprema terena za sadjenje maslina

Ako se radi o nekoliko rupa koje se mogu iskopati ručno ili bagerom ,dimenzije metar puta metar a dubina 80 a sorta leccino 1 metar dubine.
Ako se radi o većoj površini onda teren treba duboko preorati , “ pretrapit “.
Iskopane rupe ostaju da se “ dezinfikuju “ do sledeceg proljeća kad se sade sadnice maslina.


Navodnjavanje

Kao I u mjesecu junu treba zalivati masline ( ako ne pada kiša )

Zaštita

Tokom avgusta treba nastaviti let maslinove muve jer se u ovo doba pojavljuje drugi napad muve. Suzbijenje sa hemijskim sredstvima ili biološki sa eko- trapovima.

DJubrenje


Ako počne kišni period u avgustu dobro bi bilo obaviti djubrenje sa NPK.
- Zaštita
- DJubrenje
- Okopavanje
- Berba zelenih maslina

Zaštita

Septembar je mjesec kad je maslina I dalje podložna napadu maslinove muve I to treće generacije, ništa manje opasne od prethodne dvije. Prskanje maslina treba posebno voditi računa o karenci . 56 dana treba da prodje od vremena prskanja do početka berbe . To vrijeme treba poštovati.

Djubrenje

Ako u avgustu nije obavljeno djubrenja sa NPK , to treba uraditi u septembru.

Okopavanje

Tlo je dobro obraditi tokom septembra , da se unište ostaci korova I da bude čisto ispod maslina da bi se lakše obavila berba. Okopavanje se svodi na plitku obradu do 10 cm dubine. A ako teren to ne dozvoljava onda kosilicom poravnati travu.

Berba zelenih maslina

Krajem septembra počinje se sa berbom zelenih maslina “ za tučenje “ I u oktobru za konzerviranje. Plodovi se beru dok su tamnozelene boje, dok su čvrsti I bez ikakvih oštećenja I uboda od pojedinih štetočina.
Berba maslina
Prerada ulja
Rezidba

Vrlo je važno odrediti pravo vrijeme berbe plodova maslina , kako za kolićinu I kvalitetu ulja , tako I za kvalitetu stonih maslina. Količina ulja u plodu je najvažniji factor pri odredjivanju pravog momenta berbe a što zavisi od sorte , lokaliteta gdje se uzgaja I klimatskih faktora. Prije svega treba znati kakav kvalitet ulja želimo imati , jer svako doba berbe daje svoj tip I količinu ulja. Kad maslinar zna što želi , onda možr I odgovoriti kada će brati masline. Ako ne zna kakvo ulje želi dobiti po količini I kvalitetu I ako o tome ne razmišlja , onda je svejedno kada će I da li će brati ili kupiti masline , onako kako budu opadale I kada za taj posao nadje raspoloženja I vremena. Takav odnos prema berbi ne može dati ulje dobrog kvaliteta , korisno za ljudsku ishranu I zdravlje te se tako bolje ne truditi I ne trošiti novac I vrijeme za ulje lošeg kvaliteta , koje kao takvo na može “ ni prodati ni darivati “.

Najkvalitetnije branje maslina je ručno branje ( a I najskuplje , zbog angažovanja I plaćanja berača ) a I koriste se razni tresači , ručni češljevi I tako je berba daleko lakša I efikasnija.

Najpovoljniji moment za branje , trešenje maslina naše sorte “ žutica” je od polovine oktobra na dalje .Prvo je plod maslina zelen , pa zeleno-žut , pa prošaran I na kraju crn. Randman ( procenat ulja u plodu masline ) je oko 15 oktobra je 13,5 % a oko 25 oktobra je 14.5 % na zelene masline a početkom novembra imamo zeleno-žute masline koje isto tako daju kvalitetno ulje I procenat ulja u plodu raste .Ulje od zelenih I zeleno-žutih maslina daju najkvalitetnije ulje.

Kada se uberu masline treba ih odmah ( po mogucnosti ) isti dan donijeti u mlin ( uljaru ) na preradu.

Postoje dva načina obrade maslina hladno cijedjeno , jedan je klasična presa a drugi savremeniji je centrifuga I maslinari se opredjeljuju ili za jednu ili za drugu preradu , zavisi kako ko želi koji tip ulja da dobije. Kad maslinar želi da dobije ulje vrhunskog kvaliteta ( ekstra djevičansko I djevičansko ) sa malim procentom slobodnih masnih kiselina nazvana kao oleinska kiselina , prijatnog mirisa I ukusa ( miris po svježem plodu masline , ital. fruttato ) . pikantno , gorkasto , bogato vitaminima , fenolima će plodove brati kada još nijesu potpuno dozreli I potamnjeli .

Rezidba

U ovom periodu tokom berbe , mogu se ukloniti sve one grane koje su bile “ prstenovane “ Kao I deblje grane koje nam nijesu poželjne za sledeći rod . Na taj način ćemo berbu učiniti lakšom .
Berba maslina
Čuvanje plodova I prerada ulja

Berba maslina

U novembru berba maslina je u toku . Masline se beru “ iz ruke “ , zatim tršenjem I sakupljanjem po zemlji . Nije preporučljivo sakupiti masline koje su pale na zemlju pa ih preraditi zajedno sa onima pobranima sa stable . Ako ih maslinar ipak želi preraditi onda ih treba čuvati I preraditi posebno . Ručna berba maslina sa stable je najskuplji I najmukotrpniji način berbe ali I najkvalitetniji. Danas se berba vrlo često obavlja tresačima , pa se tako u jednom danu može ubrati veća količina plodova. Ispod stabala treba raširiti mreže na koje će padati plodovi sa stable .Sledeća faza je odvajanje lišća I grančica iz maslina a zatim se plodovi stavljaju u plastične šupljikave gajbe za prevoz do uljare. Poželjno je da se masline odmah nakon branja odvezu u uljaru, medjutim to je nekad nemoguće pa ubrane masline treba uskladištiti.Najbolje ih čuvati u drvenim ili plastičnim šupljikavim gajbama . I svaki dan protresti malo gajbe.

Prerada ulja

Dva naćina prerade : tradicionalni način – klasična presa I drugi način , savremeniji - kontinuirani proces centrifuga . Ulje koje se dobije treba da se taloži od 20 – 30 dana na sobnoj temperature .Nakon toga se ulje sipa u sudove od inox –a ili u staklenu ambalažu. Poželjna temperature za čuvanje ulja je oko 15 stepeni u tamnom prostoru I da temperature ne prelazi 28 stepeni .
Berba maslina
Čuvanje ulja
Rezidba ( obnova )
Zaštita
Priprema za sadjenje

Berba maslina

I u ovom mjesecu berba još traje, ali ovakva kasna berba ne daje ulje visokog kvaliteta. U ovom periodu u plodovima maslina koji su već zreli dogadjaju se hemijske I biološke promjene. Na samom stablu masline u plodovima dolazi do oksidacije, iako maslina nije pala na zemlju.

Čuvanje ulja

Poslije uljare ulje se taloži oko mjesec dana na sobnoj temperature .Poslije toga ulje se sipa u sudove od inox-a ili u staklenu ambalažu . Ulje se čuva na temperaturi oko 15 stepeni , a ulje ne smije preći 28 stepena jer onda dolazi do gubljenja svojstava ulja.

Rezidba – obnova

U ovom mjesecu se može uraditi podmladjivanje cijelog nadzemnog dijela I to šeganjem debla pri zemlji. Cilj ovog načina podmladjivanja formiranje novog stabla na korijenu stare masline. Ovo je najprikladniji oblik podmladjivanja masline na našem primorju . Podmladjivanje se radi na maslinama koje su iscrpljene I stare 80 I više godina-

Zaštita

Poslije rezanja masline treba je zaštiti rastvorom od galice ili kalemarskim voskom ili “ “crvenom temeljnom farbom koja je najjeftinija !?? “ Bijelo ili crvano ulje za “ medića “
Priprema za sadjenje

Ukoliko nijeste u avgustu iskopali rupe za sadnice maslina to možete sada uraditi I ostaviti do proljeca . Poželjno se posavjetovati sa stručnjakom oko izbora sorte za odredjeno područje.