Registracija maslinara

Na sledecem linku mozete dobiti dokument sa spiskom potrebne dokumentacije za registraciju poljoprivrednika – maslinara:

Registar – potrebna dokumentacija-1

Kontakt osoba:

Slavica Kontić
069 374 173